Contact

Resumé / Contact

Deze website is, met een beperkte selectie uit zijn oeuvre, een eerste aanzet om inzicht in het leven en de werken van kunstenaar Rinus Jagtenberg te geven, met een accent op de eigenzinnige beeldtaal die zijn tekeningen en schilderijen uit de jaren ’60/’70 zo kenmerken.

In vervolg hierop, worden thema’s uit zijn werk samengesteld om zijn beweegredenen en de betekenis van zijn werk nader te beschouwen. Dit onder meer aan de hand van de vele schetsboeken met aantekeningen, teksten en poëzie, die als dagboeken zijn leven verbeelden.

Als u hiervan op de hoogte wilt blijven, vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u dit via onderstaand formulier aan ons laten weten.

Overname van teksten is toegestaan. Overname van afbeeldingen uitsluitend na schriftelijk toestemming.